Cáp nhôm vặn xoắn

Cáp nhôm vặn xoắn
Xem hình đầy đủ

Cáp nhôm vặn xoắn (ABC-0,6/1kV)

Quy cách cáp nhôm vặn xoắn


TT      Chủng loại cáp                                                                

I Cáp vặn xoắn ruột nhôm ABC-AI/XLPE/ 0.6/1 KV
1      Cáp vặn xoắn ruột nhôm  ABC4 X 16                  
2      Cáp vặn xoắn ruột nhôm  ABC4 X 25 
3      Cáp vặn xoắn ruột nhôm  ABC4 X 35  
4      Cáp vặn xoắn ruột nhôm  ABC4 X 50  
5      Cáp vặn xoắn ruột nhôm  ABC4 X 70  
6      Cáp vặn xoắn ruột nhôm  ABC4 X 95 
7      Cáp vặn xoắn ruột nhôm  ABC4 X 120  
8      Cáp vặn xoắn ruột nhôm  ABC4 X 150  
9      Cáp vặn xoắn ruột nhôm  ABC4 X 185  

1      Cáp vặn xoắn ruột nhôm  ABC3 X 16  
2      Cáp vặn xoắn ruột nhôm  ABC3 X 25 
3      Cáp vặn xoắn ruột nhôm  ABC3 X 35  
4      Cáp vặn xoắn ruột nhôm  ABC3 X 50  
5      Cáp vặn xoắn ruột nhôm  ABC3 X 70  
6      Cáp vặn xoắn ruột nhôm  ABC3 X 95  
7      Cáp vặn xoắn ruột nhôm  ABC3 X 120  
8      Cáp vặn xoắn ruột nhôm  ABC3 X 150 
9      Cáp vặn xoắn ruột nhôm  ABC3 X 185  

 

1      Cáp vặn xoắn ruột nhôm  ABC2 X 16  
2      Cáp vặn xoắn ruột nhôm  ABC2 X 25  
3      Cáp vặn xoắn ruột nhôm  ABC2 X 35  
4      Cáp vặn xoắn ruột nhôm  ABC2 X 50  
5      Cáp vặn xoắn ruột nhôm  ABC2 X 70 
6      Cáp vặn xoắn ruột nhôm  ABC2 X 95 
7      Cáp vặn xoắn ruột nhôm  ABC2 X 120  
8      Cáp vặn xoắn ruột nhôm  ABC2 X 150  
9      Cáp vặn xoắn ruột nhôm  ABC2 X 185Có thể bạn cũng quan tâm những sản phẩm này

Cập nhật cuối: Tuesday, 01 September 2015 03:58